Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Discussiegroepen

Discussiegroepen

De α-discussiegroep is wegens afnemend aantal deelnemers tijdelijk niet actief. Het bestuur nodigt belangstellende leden uit om met voorstellen te komen.

De β-discussiegroep bestaat uit 12 leden die in de maanden oktober t/m april iedere twee weken op woensdagavond bijeenkomen. Voor details: zie "β-Discussiegroep"

α-discussiegroep

De a-discussiegroep is wegens een afnemend aantal deelnemers tijdelijk niet actief.
In het recente verleden werden behandeld de boeken:

en

β-discussiegroep

De discussiegroep komt in de maanden oktober t/m april iedere twee weken op woensdagavond bijeen in het gebouw van de Hogeschool InHolland te Alkmaar.

In het seizoen 2017-2018 werd het boek 'Biology' van Kenneth Mason c.s. als basis genomen om recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie te bestuderen in deze maanden; dit onderwerp werd aan het einde van het seizoen afgerond.

Vanaf oktober 2018 is het vakgebied 'Moderne Neurowetenschappen' aan de orde geweest. Daarbij werd naast het boek 'From Neuron to Brain' van John Nicholls c.s., ook de informatie beschikbaar in de vele MOOC's, on-line colleges, als nuttig voor dit multidisciplinaire vakgebied, geraadpleegd. Het onderwerp werd in 2020 afgerond.

Het was de bedoeling om vanaf 11 maart het grote onderwerp van 2020 aan te pakken: "De fysica van de processen die tot klimaatverandering zullen leiden". In eerste instantie was het de bedoeling om het enorme complex van in elkaar grijpende processen voorlopig te reduceren tot processen waar de fysici in onze groep enig verstand van hebben: energiebalans, electromagnetische straling, energie transportprocessen, etc.. Daarna zouden de biologen en chemici onder ons op de huishouding van broeikasgasssen als CO2 en CH4, etc. ingaan. Helaas is een en ander in verband met Corona niet helemaal uit de verf gekomen en in 2022 afgesloten.

Het nieuwe thema voor het komende seizoen 2022/2023 zal zijn:"Het denkend brein". (Neurowetenschap met verbanden naar biologie, chemie en natuurkunde). "Hoe kunnen we met zo'n 100 miljard neuronen in de hersenen causaal denken en waarom kunnen 'intelligente machines' dat niet. Waarom hebben we emoties en wat is het nut ervan bij cognitie? Op basis van recente ontwikkelingen in de neurowetenschap zijn daar inmiddels gefundeerde antwoorden op te formuleren. Komend seizoen zullen we ons hierin verdiepen. Voor onszelf en voor nieuwe leden herhalen we eerst een aantal relevante onderwerpen (neurale signalen en geheugenvorming) uit het seizoen 2018/2019”.

Voorzitter zal dhr. C. de Beurs zijn, die hierover een boek aan het schrijven is. Heeft u belangstelling, stuurt u hem dan een mailtje. Dat kan via de secretaris.