Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Jaarvergaderingen

Ieder jaar wordt er een jaarvergadering gehouden. De secretaris stelt daarvan notulen op die in de volgende jaarvergadering worden vastgesteld. Het huidige fysieke archief van het genootschap dat bij de secretaris rust, bevat de notulen vanaf 1975. Vanaf dit jaar werden de verslagen nog jaren op een schrijfmachine gemaakt. De computer komt pas veel later in beeld. De verslagen tot en met het jaar 2000 zijn gescand en hier te bekijken.

Bijzonder is dat in 1997 twee ledenvergaderingen plaats vonden. Dit in verband met het erelidmaatschap van mr. F. Zeiler.

Opmerkelijk is verder dat de vergaderingen regelmatig na 1 april plaats vonden, terwijl dat volgens de statuten van 1981
(zie aldaar artikel 19) voor 1 april had gemoeten.

Klik in onderstaande lijst op het jaartal waarin de jaarvergadering plaats vond waarvan u de notulen wilt zien.
Wanneer u een jaarverslag hebt geopend, kunt met de pijltjes rechts en links door de pagina's van dat jaarverslag bladeren als het uit meerdere pagina's bestaat. Bent u op de laatste pagina en klikt u naar rechts, dan gaat u naar de eerste pagina van het jaarverslag van het jaar erna. Bent u op de eerste pagina van een jaarverslag en klikt u op de pijl naar links dan gaat u naar de eerste pagina van het jaarverslag van het jaar ervoor. In de linker bovenhoek wordt bijgehouden waar u bent. Met het kruisje rechts sluit u de weergave af.
met het +/- symbool links boven, kunt u binnen zekere grenzen de tekst vergroten en verkleinen.

+ /   ×