Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Bestuur Genootschap Lidmaatschap Historie Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Historie

LedenHistorie

Hieronder staan in volgorde van hun lidnummer de historische leden van het genootschap. Dat zijn de leden vanaf het begin tot 1957.